WishCAST

WishCAST - 100 Napotkov za boljšo fotografijo - S01E03

October 25, 2018

Tukaj je nadaljnih 20 napotkov za boljšo fotografijo! Tokrat je bila to čisto Gregejeva sekcija; skoraj bi si mislili, da si je napotke izbiral sam!

Tukaj ti napotki še v besedi na našem blogu:
https://wishcam.com/blog/clanki/foto-napotki/blog-100-napotkov-za-boljso-fotografijo

Keep on smilin keep on shinin!